زندگی تازه

محبت و ایمان بی‌ریا

Episode Summary

یکی از فریسیان يهودی در روز شنبه عیسی را به مهمانی دعوت کرد تا او را به دام بیندازد، زیرا مرد مریضی نیز آنجا بود. اما مسیح در روز شنبه مریض را شفا داد و رحمت الهی خود را آشکار ساخت.‏

Episode Notes

یکی از فریسیان يهودی در روز شنبه عیسی را به مهمانی دعوت کرد تا او را به دام بیندازد، زیرا مرد مریضی نیز آنجا بود. اما مسیح در روز شنبه مریض را شفا داد و رحمت الهی خود را آشکار ساخت.‏